06.Large retail shopping mall or Multiple retail space

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

PARCO CUBE

YOKO KUZE / Parco Space Systems Co., Ltd.

PARCO CUBE

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

THE MIXC HARBIN

Atsushi Shindo / ILYA CORPORATION

THE MIXC HARBIN

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

Tokyo Ginza Shiseido Building

Momoko Kishino / SHISEIDO Co., Ltd.

Tokyo Ginza Shiseido Building

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

SHIBUYA 109

TAKAMURA Rina / TANSEISHA Co., Ltd.

SHIBUYA 109

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

ASLINE Ikebukuro

Ryo Nakagawa / TAISEI DESIGN Planners Architects & Engineers

ASLINE Ikebukuro

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

Joy City Kid’s World

Shen junwei

Joy City Kid’s World

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

Inzone

Shen junwei

Inzone

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

ASTY SHINFUJI

Yoshizato Kenichi

ASTY SHINFUJI

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

MOOMINVALLEY PARK

NOMURA Co., Ltd

MOOMINVALLEY PARK

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

KAMAKURA SASAMEZA

Yuji Tanabe

KAMAKURA SASAMEZA

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

THE HANEDA HOUSE

Masaro Iijima Naoki Tamura

THE HANEDA HOUSE

B-06Large retail shopping mall or Multiple retail space

TOURISTORE

Tadashichiba

TOURISTORE