09.Public welfare/ Communication space

C-09Public welfare/ Communication space

Raffles Kindergarten Complex

Oscar KO

Raffles Kindergarten Complex

C-09Public welfare/ Communication space

Shin-Fuji Tourist Information Center

Yoshizato Kenichi

Shin-Fuji Tourist Information Center

C-09Public welfare/ Communication space

Noborito Sta., a wonderland of Doraemon&Friends

Masakazu Fuchigami

Noborito Sta., a wonderland of Doraemon&Friends

C-09Public welfare/ Communication space

Leshan Sales Center

Leshan Sales Center

Leshan Sales Center

C-09Public welfare/ Communication space

MUFG Bank, Ltd. Osaka Bldg. GALLERY LOUNGE

Masahiro Hisakane

MUFG Bank, Ltd. Osaka Bldg. GALLERY LOUNGE

C-09Public welfare/ Communication space

EDOCCO (EDO Culture Complex)

Ryo Onishi

EDOCCO (EDO Culture Complex)

C-09Public welfare/ Communication space

ARROWZ ZYM&LAB School Lalaport-toyosu

KAHORI OKAI

ARROWZ ZYM&LAB School Lalaport-toyosu

C-09Public welfare/ Communication space

Laview

1:Seiburailway 2:Kazuyo Sejima Architectural Design Office Co., Ltd 3:Hitachi, Ltd.

Laview

C-09Public welfare/ Communication space

Katsuki Medical Building

Souichiro HAYASHI, Akira KAWAMUKAI, Hiroyuki SUGIMOTO, Hiroshi TANI, Takushu ARAI

Katsuki Medical Building

C-09Public welfare/ Communication space

MIYAKO SHIMOJISHIMA AIRPORT TERMINAL

KEISUKE SASAKI

MIYAKO SHIMOJISHIMA AIRPORT TERMINAL

C-09Public welfare/ Communication space

ESR KUKI DC KLÜBB Lounge

TAKATO TAMAGAMI

ESR KUKI DC KLÜBB Lounge

C-09Public welfare/ Communication space

ESR KUKI DC BARNKLÜBB Kids club

TAKATO TAMAGAMI

ESR KUKI DC BARNKLÜBB Kids club