2021 | Longlist(入選)

2021 | Longlist(入選)

04ショップ空間

HAYDON Beauty Collection Store-Guangzhou Beijing Road

Tomshi / TOMSHI & ASSOCIATES

所在地または展示場所 : Guangzhou,China

完成年月または展示開始日 : 2021-01-22

その他 : Tom Shi

その他 : Trevor Zhang

その他 : Shirley Lin

その他 : Winco Zhang

その他 : Zuming Liu

Construction : TOMSHI & ASSOCIATES

クライアント : HAYDON

撮影者 : Zaohui Huang、Peng Zhong