2019 | Shortlist

2019 | Shortlist

01Exhibition, Promotional space

CASA mt masking tape

Koji Iyama

Completion date / period : 2019/4 - 2019/4

Design : Kazuyuki Ishida

Direction : Koji Iyama

Construction : Kingsmen

Client : Kamoi Kakoshi Co., LTd.

Photographer : Koji Iyama