2019 | Shortlist

2019 | Shortlist

02Show window & visual design space

MIKIMOTO GINZA TREE 2018

MIKIMOTO

Completion date / period : 2018/11 - 2019/1

Design : Yohei Aoki , Eri Sekiguchi, Miyuki Kokubo

Direction : Toshiya Hayashi, Hokuto Ando

Material Support : Eiji Kawahake

Lighting Design : Daisuke Yano

Construction : Tsubakiya

Client : Mikimoto

Photographer : Kenichi Murase