2019 | Longlist

2019 | Longlist

04Shop space

Chen sheng hao tea shop

Erik Huang + Chichang CHUNG / AX Design Group