2019 | Longlist

2019 | Longlist

07Service/ Hospitality space

Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo

Yoshihiro YAMAMOTO, Satoshi OHASHI, Yoshimasa TOYAMA