2019 | Shortlist

2019 | Shortlist

08Museum/ Cultural space

miura showroom

Masaomi Yonezu, Naoki Nomura

Completion date / period : 2018/5

Design : Etsuo Kurata,Masaomi Yonezu, Takuji Yamamoto,Naoki Nomura

Direction : Etsuo Kurata,Masaomi Yonezu, Takuji Yamamoto,Naoki Nomura/Takenaka Corporation

Exhibition plan : HIROKI UCHINO,TAKASHI HIRATO,MICHIYO NAKATANI,SHUJIRO FUJIMOTO

Construction : Takenaka Corporation

Client : MIURA CO.,LTD.

Photographer : kota INOKUCHI/HAHAKURA TOMOKI