2020 | Shortlist

2020 | Shortlist

02Show window & visual design space

Water Bloom

Yuiko Hihara / THE GINZA CO.,LTD

Completion date / period : 2019/12-2020/1

Design : Yuiko Hihara / THE GINZA CO.,LTD

MODELING : GENDAIKOUBOU

MODELING : Kiyoshi Hashimoto

Construction : GENDAIKOBOU

Client : THE GINZA CO.,LTD

Photographer : Taihei Iino