2020 | Shortlist

2020 | Shortlist

05Food space

GACHA GACHA COFFEE

Oki Sato / nendo

Completion date / period : 2019/10

Design : Oki Sato , Yukiko Tomotsune , Madoka Takeuchi / nendo

Music : Tze Toh

Photographer : Takumi Ota(01), Akihiro Yoshida (02)