2020 | Longlist

2020 | Longlist

05Food space

nishinakasu TAKESHI DOROKAWA

Gaku Takasu / Takasu Gaku Design and Associates Inc.