2020 | Shortlist

2020 | Shortlist

09Public welfare/ Communication space

Umeda new pedestrian bridge

Yoshichika Umeda, Kenji Yachi, Masayuki Kawaharamura, Toru Ichikawa, Kohei Yukawa, Kenta Fujiwara / Takenaka Corporation

Completion date / period : 2019/8

Design : Yoshichika Umeda , Kenji Yachi , Masayuki Kawaharamura , Toru Ichikawa , Kohei Yukawa , Kenta Fujiwara / Takenaka Corporation

Direction : Yoshichika Umeda , Kenji Yachi , Masayuki Kawaharamura , Toru Ichikawa , Kohei Yukawa , Kenta Fujiwara

Construction : Takenaka Corporation

Client : Osaka city / Hankyu Corporation / Hanshin Electric Railway

Photographer : Seiho Suzuki / Toru Ichikawa / Tomoki Hahakura