2020 | Shortlist

2020 | Shortlist

09Public welfare/ Communication space

Kosugiyu Tonari

Kosuke Higuchi , Midori Taki - T/H

Completion date / period : 2020/3

Design : Kosuke Higuchi , Midori Taki - T/H

Structural Engineer : Megumi Tamura , Yoshinori Suzuki / TECTONICA

Garden Designer : Kensuke Watanabe , Kosuke Tatsuguchi / BROCANTE

Program Development : Yuichi Kato / Sentogurashi

Construction : Matsumoto Corporation

Client : Kosugiyu

Photographer : Katsuhisa Kida / FOTOTECA