2020 | Shortlist

2020 | Shortlist

10Office Space

TAKENAKA RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE RENEWAL

Shigenori Suzuki / TAKENAKA CORPORATION

Completion date / period : 2019/9

Design : Akihiko Ueda , Eri Sakata , Shota Irie / TAKENAKA CORPORATION

Structural Design : Toshiaki Ito , Akihiro Miyashita , Masaru Ohbayashi / TAKENAKA CORPORATION

MEP Design : Kouji Tanaka , Ken Hatanaka , Naofumi Fujita / TAKENAKA CORPORATION

Work Place Produce : Taishirou Iwasaki , Masayuki Okada , Ryougo Fukunaka / TAKENAKA CORPORATION

Landscape Design : Masayuki Mukouyama , Kouhei Suzuki / TAKENAKA CORPORATION

Construction : TAKENAKA CORPORATION

Client : TAKENAKA CORPORATION

Photographer : Shimao Nozomu / SS Co.,Ltd.