2021 | Longlist

2021 | Longlist

04Shop space

JINS MITOMOTOYOSHIDA

TADASHI HIRAI / Tadashi Hirai Design Studio

Completion date / period : 2020-07-17

Structural Design : Ichiro Hashimoto / S3 Associates

Detailed Design : Takashi Sugie / takashi sugie architectural institute

Detailed Design : Tomoyuki Ito / Cloud10 design

Gardening Design : Ryokuensha

Construction : SUZUKI RYO Constraction

Client : JINS

Photographer : Daichi Ano、Tomomasa Kusunose