2021 | Longlist

  • Sustainable Space of the Year

2021 | Longlist

08Museum/ Cultural space

okumikawa-kyodokan

Shunsuke Shimizu / NOMURA Co., Ltd.

Completion date / period : 2021-02-28

Direction : Shunsuke Shimizu / NOMURA Co., Ltd.

Other : Yohichi Miyakoshi,Kohichi Ido,Tomoko Matsumoto / NOMURA Co., Ltd.

Other : Kenya Katayama / PEAKSFILM

Other : Nobuyuki Endo / NOMURA Co., Ltd.

Graphic Design : Tsutomu Tateno,Kenzi Maki,Yuka Kawata /

Production : NOMURA Co., Ltd.

Client : shitara town

Photographer : Shinzi Miyamoto