2021 | Shortlist

2021 | Shortlist

10Office Space

space i!

HASEGAWA Hiroshi / TAKENAKA CORPORATION

Completion date / period : 2021-03-15

Design : HASEGAWA Hiroshi,KOSUGI Yoshifumi,TANAKA Shou,OZAWA Koutarou,KOBAYASHI Daisuke,YAMADA Motohiro,KINOSHITA Takuya / TAKENAKA CORPORATION

Design : Gijs van der Velden,Filippo Gilardi,Kasper Siderius / MX3D

Construction : TAKENAKA CORPORATION

Client : TAKENAKA CORPORATION

Photographer : FUJII Koji