2021 | Longlist

2021 | Longlist

11Living Space

ichijotoma

Shinya Kojima,Ayaka Kojima / kooo architects

Completion date / period : 2021-01-31

Design supervision : Shinya Kojima,Ayaka Kojima,Gaku Ishikawa / kooo architects

Lighting Design : Masato Oyoshi / DAISUKI LIGHT

Other : Takuma Noda,Aiko Noda / Noda Print Motif Workshop

Construction : hitoReno builder

Client : Shinya Kojima,Ayaka Kojima

Photographer : Keisuke Horikoshi