2022 | Longlist

2022 | Longlist

01Exhibition, Promotional space

NTT DOCOMO Exhibition view of “Margin to Imagine,The future and design slightly ahead of our time”

Nobuyuki Yasuda / STUDIO IPSILON

Completion Date / Period : 2022-03-19

Direction : Katsuya Fujimoto, Minori Nishida, Makoto Ueda, Kenshiro Sadaka / addict

Design : Nobuyuki Yasuda / STUDIO IPSILON

Project Management : Tetsu Miyazawa, Eriko Yoshida, Sachi Matsunaga, Wakana Ito / NTT DOCOMO INC.

Graphic Design : Taku Kasahara / ADK Creative One Inc.

Graphic Design : Keiichiro Yamaguchi / SEED DESIGN

Produce : ADK Creative One Inc.

Construction : Muraq INC.

Client : NTT DOCOMO, INC.

Photographer : Yuta Suzuki