2022 | Longlist

  • Sustainable Space of the Year

2022 | Longlist

02Show window & visual design space

Circle of SDGs FUROSHIKI

Takehiro Suzuki / Matsuya Co., Ltd

Completion Date / Period : 2022-04-27

Direction : Koichiro Shibata / Matsuya Co., Ltd

Design : Taku Satoh / TSDO Inc.

Other : Norio Bamba, Rei Kojima / BAMBA DYEING FACTORY

Other : Shiomi Tsuya / CBK CO.,LTD

Other : Akino Tagami / TSDO Inc.

Other : Noriko Takahashi, Nijiko Fujii / NOMURA MEDIAS Co.,Ltd

Other : NOMURA MEDIAS Co.,Ltd

Production : CBK CO.,LTD

Client : Matsuya Co., Ltd

Photographer : Yoshikazu Suzuki, Satoshi Nagare