2022 | Shortlist

2022 | Shortlist

04Shop space

Delicatessen & kitchen studio “Kou”

Kosuke Ariyoshi / NOTEQUAL ARCHITECTS

Completion Date / Period : 2021-05-21

Direction : Takayuki Senzaki / TETUSIN DESIGN

Design : Toru Hisamatsu / YATAI

Direction : Yuko Takatsuka

Other : Takuya Shimazu

Other : Keisuke Tomita / Prono

Other : Koichiro Mine / Kyumeikyo

Construction : Inoue Construction

Client : MATSUKO SHODAITEN

Photographer : Yosuke Harigane