2022 | Shortlist

2022 | Shortlist

11Living Space

Yato no Yato

Naoki Miwa / FUDO

Completion Date / Period : 2021-06-29

Direction : Naoki Miwa / FUDO

Design : Naoki Miwa / FUDO

Design supervision : Naoki Miwa / FUDO

Structural Design : Satoshi Yamashita / kiiplan

Construction : Okamura-Home

Client : Naoki Miwa

Photographer : Yohei Sasakura