2023 | Longlist

2023 | Longlist

05Food space

Da Dong Gastro Esthetics

Xie Peihe / AD ARCHITECTURE

Address : Dongcheng District, Beijing, China

Completion Date / Period : 2022-05-01

Direction : Xie Peihe / AD ARCHITECTURE

Design : Xie Peihe / AD ARCHITECTURE

Production : Da Dong

Client : Dong Zhenxiang, Yuan Yufang, Tang Mingji, Si Xi, Da Dong Team

Photographer : Ouyang Yun