2023 | Shortlist

2023 | Shortlist

05Food space

Sushi Kouji

Ryuji Kojo / STUDIO MOUN

Completion Date / Period : 2022-12-07

Direction : Ryuji Kojo, Toshihiro Obata / STUDIO MOUN

Design : Ryuji Kojo, Toshihiro Obata / STUDIO MOUN

Branding Direction : Hanae Yoshizaki / H Branding Works Co., Ltd.

Graphic Design : Natsuko Saka / TSUTO

Logo Design : Mikiko Kayama

Lighting Design : Ryohei Koyama / ModuleX Inc.

Construction : yasutsunegumi Co., Ltd.

Client : Koji Nakamuta

Photographer : Toshihisa Ishii, Airi Inoue