2023 | Longlist

2023 | Longlist

11Living Space

LIGHT HOUSE

Fei Zhao / 323 STUDIO

Address : Zheng Zhou

Completion Date / Period : 2022-08-01

Direction : Ran Chen / 323 STUDIO

Design : Fei Zhao / 323 STUDIO

Construction : Yi Dao

Client : Yan Gong

Photographer : WM STUDIO