2023 | Longlist

2023 | Longlist

11Living Space

Hybrid House

Tamotsu Ito / tamotsu ito architecture office

Completion Date / Period : 2023-02-10

Direction : Tamotsu Ito / tamotsu ito architecture office

Design : Tamotsu Ito / tamotsu ito architecture office

Design supervision : Tamotsu Ito, Daiki Ori / tamotsu ito architecture office

Structural Design : Yoshihiro Fukushima / Graph Studio

Lighting Design : Yumi Honda / Lighting Planners Associates

Gardening Design : Michiko Tokumitsu / TOKUZOU

Construction : creators ao

Photographer : Masaharu Okuda