2023 | Longlist

2023 | Longlist

11Living Space

A Japanese Manga Artist’s House

Tan Yamanouchi / Tan Yamanouchi & AWGL

Completion Date / Period : 2022-09-01

Direction : Tan Yamanouchi / Tan Yamanouchi & AWGL

Design : Tan Yamanouchi / Tan Yamanouchi & AWGL

Construction : Taishin Kensetsu

Photographer : Katsumasa Tanaka